El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presidit la presa de possessió dels nous membres de la Comissió Jurídica Assessora i la presentació de la Memòria i Anàlisi de Doctrina 2016 d'aquest òrgan consultiu del Govern