Conferència "100 dies de canvi", pronunciada pel president Mas amb motiu dels primers cent dies de mandat del Govern, en la qual fa balanç de l'acció duta a terme en els primers mesos del Govern i exposa les línies de treball futures