Accessos directes:
govern.cat | gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar
22-02-2013 17.04

El president Mas presenta 51 propostes per "restablir la confianēa entre ciutadania i institucions i aixecar el paķs"

  • El cap de l’Executiu ha encapçalat la segona reunió per a la regeneració democràtica amb els màxims representants dels organismes de control institucional
  • Artur Mas ha demanat comparèixer davant del ple del Parlament per donar a conèixer aquest paquet de propostes i reflexions
  • Planteja, entre d’altres mesures, donar publicitat a totes les retribucions dels càrrecs electes o designats, la creació d’un registre únic de tot el sector públic català on garantir el rendiment de comptes i la designació d’un auditor permanent de la comptabilitat dels partits
2a reunió per a la Regeneració Democrątica Segona reunió per a la Regeneració Democrątica
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha presentat avui un paquet de 51 propostes i reflexions per contribuir a regenerar el sistema polític i democràtic i a la transparència, amb l’objectiu de “restablir tant com puguem aquesta necessària confiança entre ciutadania i institucions, de tal manera que entre tots puguem aixecar el país de la situació tan delicada en la qual es troba”.
 
El president ha remarcat que davant la “recessió econòmica, l’alarma social des del punt de vista de l’atur creixent, de restricció molt dura dels pressupostos i afectació sobre polítiques públiques de l’estat del benestar”, així com davant el procés pel dret a decidir, “no ens podem permetre que es vagi instal·lant que aquesta percepció correspon a tota la realitat i que simplement assistim a això creuant els braços”.
 
El cap de l’Executiu ha donat a conèixer aquesta cinquantena de propostes en una compareixença informativa després d’encapçalar la segona reunió per a la regeneració democràtica amb els màxims representants dels organismes de control institucional. A més del president, en totes dues reunions, la d’aquest matí i la del 6 de febrer passat, hi han participat: la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), Miguel Ángel Gimeno; el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol; el síndic de Greuges, Rafael Ribó; el síndic major de Comptes, Jaume Amat, i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. Per part de la Generalitat, el secretari de Govern, Jordi Baiget.
 
En aquestes 51 propostes, Artur Mas recull les aportacions i reflexions de tots els participants en la trobada. El cap del Govern ha anunciat que ha sol·licitat la seva compareixença davant del Parlament de Catalunya per presentar aquest document, si és possible, per al ple de la setmana vinent. També ha demanat que es presentin els documents elaborats per cadascuna de les institucions que han participat en la reunió.
 
 
Sis eixos d’actuació
El document presentat avui pel president s’organitza al voltant dels sis grans apartats següents:
 
-       Transparència, accés a la informació i bon govern
-       La contractació pública (administracions i empreses) i reforma de l’Administració
-       Administració de justícia: procediments i delimitacions de la figura de l’imputat
-       Mesures de reforçament de la transparència en la gestió dels partits polítics
-       Potenciació dels organismes de control
-       La regeneració democràtica: una responsabilitat de tots
 
 
Més transparència
En l’àmbit de la transparència, el president Mas planteja l’elaboració de la llei de transparència basada en l’accés a la informació pública i proposa, entre d’altres mesures, l’atribució de competències a una institució independent per fer el seguiment del compliment de les obligacions d’accés a la informació i de transparència. També anuncia la creació en l’àmbit de la Generalitat d’un portal web sobre transparència i rendiment de comptes en l’acció del Govern d’acord amb els paràmetres d’avaluació de transparència internacional.
 
Així mateix, el cap de l’Executiu planteja mesures com donar publicitat a totes les retribucions dels càrrecs electes, alts càrrecs i assimilats, així com a la declaració de béns i patrimoni de tots els càrrecs electes en prendre possessió i en cessar. Altres propostes són l’elaboració d’un codi ètic de conducta per a tots els càrrecs públics electes i designats i un codi de conducta i bones pràctiques per al personal al servei de l’Administració pública. El president també planteja la creació d’un registre públic i un codi de conducta per a grups d’interès o lobbies.
 
Contractació pública
En l’apartat de contractació pública, el president fa referència a la reforma de la funció pública catalana i ha dit que aquesta és una “assignatura pendent que hem d’abordar” per millorar la qualitat de l’Administració de Catalunya. També planteja, entre d’altres actuacions, la consolidació de la plataforma de contractació pública com a punt central d’informació sobre els contractes públics que es fan al país i la incorporació de les administracions catalanes a aquest òrgan.
 
Procediments i delimitacions de la figura de l’imputat
Artur Mas ha proposat acordar entre totes les formacions polítiques un protocol comú per definir quin ha de ser el tractament dels càrrecs públics que siguin imputats en un procés judicial. En aquest sentit, el president ha suggerit que, “per intentar que el debat sigui al més objectiu possible, i que entre els partits hi hagi un codi de bones pràctiques”, se segueixi un procediment similar al que s’aplica, en aquests casos, en l’àmbit judicial. Això implica, tal com ha explicat el president, que, “quan un càrrec públic sigui imputat inicialment, no necessàriament hagi d’abandonar de manera immediata”, però que “quan el jutge decideixi obrir el judici, perquè els indicis inicials es converteixen en proves”, hi hagi un acord perquè “en aquell moment, encara que no hi hagi una sentència condemnatòria o exculpatòria, el càrrec públic deixi les seves responsabilitats”.
 
El cap de l’Executiu ha assegurat que aquest és el procediment “més just i proporcionat” i ha subratllat que, en cas que finalment la sentència sigui exculpatòria, “la rehabilitació ha de ser equivalent al tracte que es va rebre quan suposadament hi havia proves o  indicis de delictes”. “No pot ser que hi hagi una gran proporció informativa amb indicis i que, en canvi, amb l’exculpació sembli que sigui un tema més residual”, ha reblat. De la mateixa manera, Artur Mas també ha estat taxatiu en afirmar que, “si hi ha una sentència condemnatòria, és evident que ha de plegar de tot”.
 
El president de la Generalitat ha reiterat la mesura que ja va anunciar després de la cimera del 6 de febrer de dotar de recursos humans i materials els jutjats per accelerar la instrucció de casos vinculats a corrupció o pràctiques il·lícites en l'Administració amb transcendència social especialment rellevant.
 
Altres propostes del president en aquest camp són demanar a l’Administració de l’Estat que intensifiqui els treballs per a la modificació de l’actual llei d’enjudiciament criminal, ja que l’actual data del segle XIX, i tipificar com a delicte l’enriquiment patrimonial injustificat.
 
Mesures de reforçament de la transparència
En aquest apartat, una de les novetats que proposa el cap de l’Executiu és l’adscripció d’un auditor permanent designat per la Sindicatura de Comptes per auditar la comptabilitat dels partits polítics amb l’obligació de presentar públicament un informe anual.
 
En aquest apartat, el president també recull la seva proposta de desenvolupar com a llei aquelles parts de l’acord de transparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament dels partits polítics de l’any 2001 no desenvolupats en la seva totalitat.
 
Potenciar els organismes de control
El president Mas també planteja la creació d’una plataforma/registre únic de tot el sector públic català, on garantir el rendiment de comptes en els terminis legals establerts i indicant les auditories internes i externes realitzades.
 
També demana vincular la percepció de subvencions o transferències per part de qualsevol ens públic o entitat perceptora de fons públics al compliment de les obligacions de registrar la informació.
 
La regeneració democràtica
En aquest punt, el president Mas proposa introduir als nivells educatius “continguts de valors i bones pràctiques contra la corrupció”, així com la col·laboració del conjunt de la societat “per fer del nostre un país de bones pràctiques, un país de transparència i un país net”.
 
El cap del Govern també demana encetar un debat sobre el paper dels mitjans de comunicació “que abordi la conciliació del dret a la informació amb el respecte al secret sumarial i la presumpció d’innocència”, en la línia del que es fa en altres països de la Unió Europea.
 
 
S’adjunta el text íntegre del document amb les 51 propostes i reflexions del president de la Generalitat.
 
Fitxers adjunts
Document

Fotografia dels assistents a la 2a reunió per a la Regeneració Democrątica JPG 2,011MB

Document

Fotografia de la 2a reunió per a la Regeneració Democrątica 2 JPG 1,394MB

Document

Document de propostes del president de la Generalitat PDF 294KB

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | govern.cat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat