Accessos directes:
govern.cat | gencat.cat | L'Estatut | El Parlament | Contactar

La Presidència

L'Estatut d'autonomia de Catalunya configura la Generalitat com un ens complex integrat per tres institucions:

 • El Parlament
 • La Presidència de la Generalitat
 • El Consell Executiu o Govern

El president és elegit pel Parlament entre els seus membres i nomenat pel rei i concentra dos tipus de funcions: representatives i governatives.

Funcions representatives

El president de la Generalitat té la més alta representació de la Generalitat i l'ordinària de l'Estat a Catalunya i li correspon:

 • Mantenir les relacions amb les altres institucions de l'Estat i la resta de les comunitats autònomes
 • Convocar les eleccions al Parlament de Catalunya
 • Nomenar els alts càrrecs que les lleis determinin.

Com a representant ordinari de l'Estat a Catalunya, promulga en nom del rei les lleis de Catalunya.

Funcions governatives

El president forma part del Consell Executiu i és qui el dirigeix i el coordina, establint les directrius generals de l'acció de govern. En aquest sentit:

 • Nomena els consellers
 • Convoca i presideix les reunions del Govern
 • Signa els decrets acordats pel Consell Executiu i ordena que es publiquin.

També:

 • Pot demanar que el Parlament es reuneixi en sessió extraordinària i, arribat el cas, ha de dissoldre'l o sol·licitar que s'hi celebri un debat general.
 • Ha de coordinar el programa legislatiu del Govern i l'elaboració de normes de caràcter general, convocar i presidir les comissions del Consell Executiu i facilitar la informació que el Parlament sol·liciti al Govern.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | govern.cat | © Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat